مقالات شنا
1397/08/28 19:37

کفی شنا و کاربردهای آن

کفی شنا و کاربردهای آن
نتایج مهم استفاده از کفی در تمرینات شنا
در مورد سازگاری در اثر تمرین با کفی شنا ، مگلیسکو و همکارانش در سال ۱۹۸۵ استفاده از کفی در شنا را جزء تمرینات مقاومتی قلمداد و از تحقیق خود چنین نتیجه گیری کردند که در اثر تمرین با کفی طول ضربات تغییر نمی کند ولی تعداد ضربات و سرعت شنا افزایش معنی داری خواهد داشت .در مورد سازگاری در اثر تمرین با کفی شنا ، مگلیسکو و همکارانش در سال ۱۹۸۵ استفاده از کفی در شنا را جزء تمرینات مقاومتی قلمداد و از تحقیق خود چنین نتیجه گیری کردند که در اثر تمرین با کفی طول ضربات تغییر نمی کند ولی تعداد ضربات و سرعت شنا افزایش معنی داری خواهد داشت .کریس هاپ گراوف در ۱۹۹۸ در مقاله ای تحت عنوان توان پیشروی در آب اعلام کرد استفاده از کفی در بهبود قدرت شناگران موثر است.محققین به بررسی تأثیر تمرین با کفی شنا در مسافت های ۲۵ – ۵۰ و ۱۰۰متر، شنای کرال سینه، تعداد، طول و زمان ضربه دست، در این مسافت ها پرداختند و رابطه بین سه عامل کینماتیکی اخیر را با زمان های به دست آمده در آن مسافت ها مورد بررسی قرار دادند.بنابر نتایج این تحقیق تمرین با کفی شنا بر زمان شناهای ۵۰و ۱۰۰متر کرال سینه مؤثر است؛ یعنی باعث بهبود سرعت شناگران در ایـن مسافت ها خواهد شد. ولی تأثیری بر زمان شنای ۲۵ متر کرال سینه ندارد .افزایش تواتر ضربه دست، عدم تغییر طول ضربه دست، افزایش قدرت، افزایش سرعت شنا، بهبود عملکرد به خصوص، عملکرد سرعتی در اثر تمرین با کفی شنا نتایجی هستند که در اغلب پژوهش هایی که پیرامون این موضوع انجام شده مورد تأیید قرار گرفته است.

کفی چیست :
کاربرد کفی و خاصیت آن را برای آن دسته از افرادی که نمیشناسند
در نتیجه کفی وسیله ایست که روی کف دست قرار میگیرد که مساحت کف دست رو زیاد میکند
موقع تمرین فشار بیشتری به ماهیچه می آورد که باعث افزایش قدرت ماهیچه ها می شود.
کفی مدلها و شکلهای متفاوتی دارد
همان گونه که از اسم این وسیله ی کمک آموزشی پیداست ، در قسمت قراردادن
کف دست از آن استفاده می شود
این وسیله یک ورقه ی پلاستیکی مربع یا مستطیل شکل است که با بندهای کشی به انگشتان
متصل می گردد و همانند یک صفحه کف دست شناگر را پوشانده
سطح برخورد دست با آب ، مقاومت آب را افزایش می دهد و سبب بهبود قدرت و مقاومت
در دستها و بازوهای شناگر می شود
شایان ذکر است که از این وسیله بیشتر شناگران حرفه ای برای بهبود سرعت و
استقامت شنای خود استفاده می کنند .
www.diver.ir

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :