مقالات شنا
1396/03/24 10:21

ایمنی و بهداشت شنا

ایمنی و بهداشت شنا
بهداشت استخر
 آن چه در همه استخرها باید مورد توجه قرار گیرد، مسائل بهداشتی به ویژه پاکیزگی آب و تجهیزاتی است که باید به طور کامل تحت نظارت و کنترل قرار گیرند .استخر شنا به حجم مشخصی از آب اطلاق می‌شود که معمولاً در یک فضا با ابعاد و اندازه مشخص محصور شده و محل مناسبی برای انتقال بیماریهای عفونی و پوستی می‌باشد. اهمیت بهداشت آب استخرهای شنا در رابطه با کیفیت میکروبی و شیمیایی آن می‌باشد .

استخرها بعلت اینکه در یک مدت زمان محدود به طور همزمان مورد استفاده تعداد زیادی از افراد قرار می‌گیرند همیشه با مسائل و خطرات بهداشتی همراه می‌باشند. چنانچه منبع تأمین کننده آب استخر کاملاً سالم هم باشد.
ورود حتی مقادیر جزیی باکتریهای پاتوژن (بیماریزا) توسط شناگران احتمال خطر عفونت را به همراه دارد. در نتیجه آن چه در همه استخرها باید مورد توجه قرار گیرد، مسائل بهداشتی به ویژه پاکیزگی آب و تجهیزاتی است که باید به طور کامل تحت نظارت و کنترل قرار گیرند .
از بین بیماریهای منتقله از طریق شنا می‌توان به تب تیفوئید، دیسانتری، تراخم لیپتوسپیروزیس، کرمهای حلقوی، عفونت‌های پوستی، خارش شناگران، عفونت سینوسها، عفونت گوش و گلو اشاره کرد .

شرایط مطلوب آب استخر بعضی از پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی که در کیفیت آب استخرهای شنا مورد توجه می‌باشند عبارتند از :

1- PHآب استخر: PHمناسب آب استخرهای شنا بین 8-2/7 توصیه شده است. خورندگی سطوح، ایجاد لک، تحریک و سوزش چشم و پوست شناگران از اثرات PH پایین و رسوب‌گذاری، کاهش کارایی کلر برای گندزدایی، کدر شدن آب استخر، تحریک و سوزش چشم و پوست از اثرات PH بالا در آب استخرهای شناست .

 2- دمای آب استخر : در استخرهای سرپوشیده، کنترل دمای آب استخر و محیط آن (هوای استخر) دارای اهمیت است.

توصیه می‌شود دمای هوای استخر حدود 3 درجه سانتیگراد گرمتر از دمای آب استخر باشد. دمای پیشنهاد شده برای آب استخر برای استفاده عموم 27 ، درجه مطلوب 24-23 و در وضعیت ایده آل 28-26 درجه سانتیگراد می‌باشد .

 3- شفافیت آب استخر : عدم وجود ذرات معلق و کلوئیدی درنتیجه افزایش شفافیت آب استخر که مانع تماس مستقیم و مناسب عامل گندزدا با میکروارگانیسم‌ها شده در نتیجه شفافیت از مهمترین ویژگیهای ظاهری آب استخرهای شنا می‌باشد و از جنبه‌های زیر حائز اهمیت است. شفافیت آب استخر باید به حدی باشد که یک صفحه سیاه و سفید به قطر 15 سانتیمتر، در عمیق‌ترین نقطه استخر به راحتی دیده شود .
4- گندزدایی و رفع آلودگی آب استخرها : در فرآیند گندزدایی و تصفیه، تمامی میکروارگانیسم‌ها که شامل باکتریها، ویروسها، جلبکها و قارچ‌ها بوده و آلودگی ثانویه ناشی از ترشحات دهان، بینی، پوست و دفع ادرار نابود می‌شوند. برای گندزدایی آب استخرهای شنا روشهای متعددی مانند استفاده از کلر، برم، ید، سیانورات‌های کلره و لامپ‌های اشعه ماوراء بنفش استفاده می‌شود .

در حال حاضر کلر گزینه انتخابی مناسبی برای گندزدایی آب استخرهاست. بخشی از کلر اضافه شده صرف اکسیداسیون مواد آلی و معدنی موجود در آب استخر شده و مابقی صرف گندزدایی آب استخر می‌شود. جهت اطمینان از گندزدایی آلودگی‌های ثانویه همواره باید مقداری کلر آزاد باقیمانده در آب وجود داشته باشد.
 
توصیه می‌شود میزان کلر آزاد باقیمانده حداقل 6/0 میلی گرم در لیتر باشد . رعایت نکات و مقررات بهداشتی توسط شناگران در استخرها به منظور پیش گیری از بیماری ها، رعایت نکات زیر ضوریست : 1- قبل و بعد از ورود به استخر، بدن با آب گرم و صابون شسته شده و پاها در حوضچه ضدعفونی به مدت یک دقیقه قرارداده شود. 2- شناگران قبل از ورود به استخر، باید مثانه خود را تخلیه کنند .
 3- هر شناگر باید دارای وسایل اختصاصی شنای تمیز باشد . 4- اگر بیماری پوستی از قبیل بیماریهای قارچی قابل سرایت دارید به هیچ عنوان به استخر عمومی مراجعه نکنید . 5- در صورت مستعد بودن شناگر به انواع عفونت ها، قسمتهای مورد نظر پوشیده شده و در حین شنا مورد مراقبت قرار گیرد . 6- در اطراف استخر از دمپایی استفاده کنید .

 رعایت نکات و مقررات بهداشتی توسط متصدیان استخر در استخرها

 1- آب استخرباید به جهت وجود باکتریهای بیماریزا از جمله کلی فرم و پسودوموناس کنترل گردد، اینها شاخصهای مناسبی جهت سنجش میزان کارایی سیستم های ضدعفونی کننده و بهداشت آب باشند . 2- حداقل میزان کلر 1.5- 2 میلی گرم در آب باشد مقادیر کمتر از این میزان ممکن است عواملی از قبیل کریپتوسپوریدیوم را از بین نبرد . 3- محیط استخر را مرتباً تمیز کرده و آب آن را به دفعات کافی تخلیه و تعویض نمائید .
 
فاکتورهای مربوط به ایمنی شناگران جهت رعایت ایمنی ، شناگران ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

1- نکات و فاکتورهای مربوط به رعایت ایمنی با نصب تابلوهای راهنما در سالن ها و یا از طریق توزیع بروشورها انجام گردد. 2- در صورت خستگی و گرفتگی عضلانی شدید از شنا کردن در قسمتهای عمیق خودداری کنید . 3- از شنا کردن پس از مصرف الکل و دخانیات خودداری گردد. 4- همراه داشتن لوازم ایمنی مورد نیاز جهت شنا از قبیل عینک شنا ، گوشگیر، دماغگیر الزامیست.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :