مقالات شنا
1396/03/24 10:17

آب درمانی یا هیدروتراپی

آب درمانی یا هیدروتراپی

 هر گونه معالجه و مداوا به کمک آب و اجرای حرکات و نرمشهای خاص در آب را آب درمانی یاهیدروتراپی می نامند. اساس این نوع معالجه ، سبک شدن بدن هنگام غوطه وری در آب بوده و به همین دلیل بیمار قادر می گردد مفاصل و اندامهای خود را با صرف نیروی کمتری به حرکت درآورد و در این حال چون فشار بدن روی مفاصل کاهش یافته و در اجرای حرکات درد کمتری نیز احساس می شود. بعلاوه بدلیل خاصیت نشاط انگیزی و فرح بخشی آب انگیزه لازم جهت تمرین ، تکرار و اجرای حرکات در بیمار ایجاد می گردد.

انواع هیدروتراپی

هیدروتراپی عمومی :


در این روش به طور معمول تمام بدن بیمار ( به جز سر و گردن ) در آب قرار می گیرد.

هیدروتراپی عضوی :

در این روش فقط عضوی که دچار عارضه شده است در آب قرار می گیرد.

نکات مهم در هیدروتراپی :

جهت اثر بخشی هر چه بیشتر این روش بهتر است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: 1- مناسب برای افرادی که دارای مشکلات عضلانی یا مفصلی می باشند. 2- در طول هفته حداقل 2 تا 3 باروهر باربه مدت 50-60 دقیقه در مورد حرکات ساده و 20-30 ثانیه در مورد حرکات کششی تکرار گردد. 3- راه رفتن در استخرکه به مدت 7- 10 دقیقه انجام می گیرد. 4- حرکات در داخل استخر آب گرم و در عمق متوسط انجام گیرد. 5- در حین تمرین یکنواخت و عمیق تنفس می شود. 6- حرکات متنوع بوده زیرا در این صورت عضلات بیشتری تقویت می گردد. 7- اجرای چند حرکت کششی نرم قبل از وارد شدن در داخل آب استخربرای گرم کردن انجام دهید . 8- کلیه حرکات آرام و کنترل شده باشد . 9- پس از انجام تمرینات تا 45 دقیقه نباید در معرض هوای آزاد قرار گرفت.

حرکات پیشنهادی مناسب افراد مبتدی :

1- موقعیت ایستادن پایه: تمام فعالیت ها از موقعیت ایستادن پایه آغاز می گردد . سینه صاف،پاها موازی کمی جدا از هم، شکم داخل، چانه صاف وروبرو، پشت صاف در این حالت به روی پنجه رفته و سپس به حالت اول برگردید. 2- راه رفتن درجا : با فاصله مناسب و رو به دیوار استخر بایستید و در صورت لزوم دست خود را حائل بدن نمایید. پاها را رو به جلو به نوبت بالا و پایین ببرید. 3- کشش پا : پا را از مفصل لگن به سمت عقب بالا کشیده و به مدت 20 - 30 ثانیه مکث کرده و سپس پایین ببرید. 4- کشش ساق پا : رو به دیوار استخر ایستاده و برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر بگیرید . یک پا را به سمت عقب برده و کف هر دو پا را بر روی زمین قرار دهید. پاشنه پای عقب را روی زمین نگه داشته و زانوی پای جلویی را خم کنید و با حرکت مچ پا به سمت جلو متمایل شده و به مدت 20-30 ثانیه به کشش ادامه داده تا هنگامی که کشش را در ساق پا احساس کنید . 5- بالابردن پا از پهلو : در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخر گرفته. پا را از مفصل لگن به سمت بیرون بالا و پایین ببرید. 6- خم و راست کردن زانو : به دیواره استخر تکیه داده سپس پای راست را به آرامی از مفصل ران بالا آورده.در این حالت زانو را خم وسپس باز کنید و به حالت اولیه برگردید. 7- راه رفتن در عرض استخر: هماهنگی اندام فوقانی وتحتانی درهنگام راه رفتن رعایت شده و انتقال وزن از پاشنه به پنجه انجام شود. 8- حرکت پای دوچرخه : در صورت لزوم برای حفظ تعادل دست خود را به لبه استخرگرفته ، سپس با یک پا حرکت رکاب زدن دوچرخه را انجام دهید. 9- موقعیت قرارگیری دست ها: هر دودست را به طرفین بدن کشیده و تا جائی که امکان دارد آنها را بالا برده ، دست ها را طوری حرکت دهید که کف دست هابه سمت یکدیگربوده ، سپس دستها را پایین آورید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :