آموزش شنا
  • دوره های نجات غریق مربیگری

    نجات غریق

    نجات غریق به فردی اطلاق می‌شود که چیره به فن شناست و برای حفظ و نگهبانی از جان شناگران آموزش‌های تخصصی را دیده‌است .وظایف کلیدی یک غریق نجات روی کناره دریا به شرح زیر است 
  • انواع شنا

    آموزش شنا :
    دوره های شنا که شامل 4 ترم می باشد توسط مربی در 10 الی 12 جلسه در غالب یک ترم برای هر یک از دوره های شنا تدریس میشود ، یعنی مجموعا برای یادگیری شنای چهارگانه 40 الی 48 جلسه زمان نیاز داریم . در مورد انواع شنا توجه شما را به توضیحات زیر جاب میکنیم .

صفحه 1 از 1 < 1 >